Vedtægter og regler

Her kan du orientere dig i Sommerhusforeningen Rødhus Klits vedtægter, forretningsorden og persondataforskrift. Det er også her du finder gældende lokalplan, deklarationer, fredningsbestemmelser og andre servitutter, der er gældende for foreningens område. Desuden finder du henvisninger til gældende kommuneplan, kommunale forslag, rapporter og oplæg, fredningsbestemmelser m.v.

Sommerhusforeningen Rødhus Klit lægger relevante dokumenter på foreningens datalager i skyen. Dette sikre at du altid ser den seneste version af de dokumenter foreningen stiller til rådighed for medlemmer og offentlighed i øvrigt.

Mapperne med dokumenter er søgbare. Klik på søge-ikonet (luppen) øverst til højre. Du skal være opmærksom på, at en mindre af del af materialet er scannet og således ikke er søgbart. Hvis du vil vende tilbage til den aktuelle dokumentmappe, når du har læst et dokument, så klik på lukke-ikonet (krydset) øverst til venstre.
Kommunale dokumenter og andre regler fra eksterne myndigheder hentes normalt via links, så det altid er kommunens eller myndighedens seneste udgave af dokumentet, der vises. Der er dog en del (oftest ældre) kommunale dokumenter, det har været nødvendigt at overføre til foreningens datalager i skyen. Det skyldes, at kommunen ændrer på placeringen af dokumenter.

Billederne er fra seneste vedtægts gennemførelsen d. 23. juni 2012. Forud var gået lange forhandlinger med Jammerbugt kommune, og Naturstyrelsen, da salget af grunde stillede krav om medlemsskab af en forening, når man blev grundejer. Jammerbugt kommune havde den holdning at kun Naturstyrelsen der forud ejede alt jorden, kunne danne en sådan forening, og stå for dens vedtægter. Med fælles hjælp lykkedes det at lande et sæt vedtægter, den gælder for både lejere og ejerere af grundene, og dermed holde sammen på den forening der blev stiftet 1. april 1974.