Inga Pedersens beskrivelse af Rødhus Klit

Sommerhusforeningen Rødhus Klit har med stor tak til Inga Pedersens mand Poul,
og parrets to sønner Kim og Per, fået mulighed for at bringe denne elektroniske ind skanning
ud til eftertiden.

En enkelt side er desværre ikke særlig tydelig, men det må du
som læser bære over med, da det er bedst mulige udgave der er til din rådighed
her.

I mange år dannede Fyrregangen 16 i Rødhus, rammerne omkring et rigt fritidsliv
for Inga, hendes mand Poul, og deres to sønner.
I 2014 blev Poul Pedersen udnævnt til æresmedlem af Sommerhusforeningen
Rødhus Klit, efter at han trofast havde deltaget i samtlige 40 generalforsamlinger
siden foreningens tilblivelse 1. april 1974.

Inga blev udnævnt til æresmedlem i 1998 efter en 10-årig periode som formand
for foreningen, der oprindeligt havde navnet Rødhus Klit Lejerforening, og hun var
i nogle år, også bestyrelsesmedlem i Fritidshusejernes Landsforening.
Inga slap taget i livet i 2015 i en alder af 92 år, medens Poul fortsat er i fuld vigør i
en alder af nu 94.

I sommeren 2019 blev der taget en tung beslutning om at skille sig af med
Fyrregangen 16, og det er ved denne lejlighed originalmaterialet kom frem i
lyset.

God Læselyst, og en kærlig tanke til forfatteren
N. Anker Storgaard
Rødhus d. 1. juli 2019

PS – dokumentet kan findes under “Dokumenter” indtil funktionaliteten kommer helt på plads