Den spæde start

I den spæde start at tresserne, blev det muligt for ”den lille mand”, at leje en grund af staten i Rødhus Klit, hvor ”han” kunne opføre et lille sommerhus, efter stramme regler nedfældet i lejekontrakten. Forud var gået et stort arbejde der førte til en rapport i 1959 om SANDMOSEOMRÅDET som staten havde erhvervet i årene 1942-47. Mange nuværende sommerhusejere i Rødhus Klit, er efterkommere af de mennesker der satte de første ”hytter” op her.

I forbindelse med seneste ejerskifte på Snippen 3, er der overgivet kopier til foreningen, af mange dokumenter, der fortæller om udviklingen fra de første kontakter fra Tranum Klitplantage – Sandmosen (Det lokale arbejdsudvalg) i marts 1961, og frem. Brevet er oprindeligt dateret 1. juli 1960, og efterfølgende stemplet marts 1961.

Fortællingen om Lærerinde Karen Hedegaard og Grete Vej Nielsen der indtil 2014 var ejere af Snippen 3.

På billederne ses den tilbagemelding Karen fik på deres ønske om at leje snippen 3. Ligeledes ses afregning for 1 stk. sommerhus fra Hune savværk, samt køb af græstørv mm i efteråret 1962.

Det var altså ikke “den lille mand”, men “lærerinderne” der satte hus op her, som nogle af de første.

Omregnet til 2019 priser, ville regningen fra Hune Savværk Værk i dag lyde på ca. 200.000, – kr inkl. gasflaske og brændeovn.

Materialet indeholder bl.a. dokumentation for lejereguleringer samt udfordringer omkring Karens ønske om at udtræde af arrangements, der mødte modstand i forhold til formuleringer i lejekontrakten.