Folder og Flyers

Foreningens medlemmer har gennem alle årene været samlet om at passe på de naturværdier i har lige uden for vores døre, så vi og vores efterkommer, til stadighed kan nyde den skønhed der er herskende her.

I 2018 lavede Jammerbugt kommune en screening sammen med Arkitektskolen i Århus og Real Dania. Ved den lejlighed blev forenings områder udtaget som KULTURMILJØ, og der blev udarbejdet en folder som kan hentes på dette link:
a – Folder Rødhus maj 2018.pdf

Et medlem i foreningen – Hans Mogensen – har som en opfølgning på dette, lavet en 4-siden folder, hvor du på forenklet vis, kan læse hvordan reglerne i lokalplan 201 kan tolkes:
b – Rødhus Klit – et enestående kulturmiljø.pdf

For at passe på naturen, er det vigtig at holde invasive arter i ave. Du kan i en lille flyer, læse om bekæmpelse af hybenrosen:
c – Bekæmp hyberoser.pdf

Når du nu færdes rundt i vores natur, så er det jo et skattekammer af gode urter og andet der kan skabe glæde for et hvert øje, næse og lækkersulten mave:
Lækkerier i naturen:
Opskrift til hjemmeside.pdf
Spis_Naturen_maj 2018.pdf

Et udvalg med særlig interesse i opretholdelsen af de fredskovspligtige arealer, har udarbejdet en meget fin beskrivelser, som Naturstyrelsen lokale mand har haft til gennemsyn, og givet flotte ord med på vejen – læs den her:
Skovpleje i Rødhus Klit Rev B.pdf