Velkommen til Sommerhusforeningen Rødhus Klit

Ny hjemmeside
roedhusklit.dk er blevet opdateret og ændret, efter et ondsindet angreb på vores tidligere hjemmeside i slutningen af 2018. Der er kommet nye funktioner og flere oplysninger. Prøv selv at klikke rundt på hjemmesiden og se nyhederne. Bemærk boksen til højre. Via Fritidshusejernes Landsforening har Sommerhusforeningen Rødhus Klit en aftale med Bolius, som løbende sender nyheder om fritidshuse til hjemmesiden. Et klik på en nyhed fører dig til Bolius, hvor du kan læse hele nyheden.
Sidst men ikke mindst, så er redigeringsfunktionerne blevet ændret, så det er hurtigere og enklere for hjemmesidens redaktør at opdatere og lægge nyt på siden, og der vil løbende komme opdateringer.

Hunde skal holdes i snor
Løse hunde accepteres ikke i områderne, så de skal altid holdes i snor, af hensyn til vildt, ynglende fugle og omgivelser i øvrigt. Under Vedtægter og regler kan du finde yderligere information.

MAX 20 KM i timen
Kørsel på områdets veje skal ske hensynsfuldt.

Færdsel på stier mm
Færdsel må kun ske på i forvejen trampede stier og etablerede veje. Af hensyn til ynglende fugle og vildt, må de åbne arealer ikke krydses uden for stierne i yngletiden.

Hjertestarter
I fællesskab med foreningerne RITMESTER LYNGEN og RØDHUS SKOLEVEJ er der opsat en hjertestarter på teknikhuset for fiberbredbånd i starten af Strandfogedens vej. Du kan finde yderligere info under Service.

Grund lejere
Naturstyrelsen har forlænget fristen for køb af sommerhusgrunden med 5 år pr. 1. juli 2019. Der er igangsat en ny proces for samtlige berørte sommerhusejere langs vestkysten. Processen har til formål at skabe ensartede vurderinger af de sommerhusgrunde der kun kan sælges til sommerhusejeren. Sommerhusforeningen Rødhus Klit, deltager i denne proces.