Velkommen til Sommerhusforeningen Rødhus Klit

Rådyr på taget af Villadsvej ved hjørnet til Skrænten på vinterens sidste dag 2021. Foto: Lene C. Lund.

Rødhus er et af de smukkeste områder langs Vestkysten. Her kan vi se mælkevejen på en stjerneklar nat uden at blive generet af gadelys. Her kan vi høre havets bølger rulle ind på stranden bag klitterne, vinden i træerne og humlebiens summen. Her kan vi høre fugle som bogfinken, gulspurven og spoven uden at blive forstyrret af støjen fra store veje. Her plukker vi blåbær på vej til stranden, ser hugormen sole sig i lyngen, og rådyrene kommer helt tæt på.

Her bader vi fra en af Nordeuropas bedste badestrande, som strækker sig milevidt med fint, hvidt sand og høje lune klitter. Fra stranden kan vi følge Jammerbugtens runding og få øje på det hvide fyr ved Rubjerg Knude ved Lønstrup 30 km mod nord, og går vi op på en af de høje klitter kan vi 30 km mod syd spotte fuglefjeldet ved Bulbjerg Knude. Det er dét Rødhus, vi er fælles om.

Da de første sommerhuse blev bygget i begyndelsen af 1960’erne skete det i respekt for naturen. Husene blev bygget langs med en klitrimme, i en klitgryde, i skovbrynet eller i skoven. De blev opført i træ med græstørv på taget og malet i brune farver, så husene putter sig i landskabet og næsten går i ét med naturen. Derfor vedligeholder og ombygger vi sommerhusene, så vi passer på det helt enestående kulturmiljø i Rødhus.

Når vi færdes i området, viser vi hensyn til vildt, ynglende fugle og de smukke omgivelser. Vi holder os på vejene og de trampede stier, og vi sørger for, at vores hunde er i snor. Vi kører max 20 km/t, så farten og støvet fra grusvejene ikke generer hverken dyr eller mennesker.

Følg os på Facebook

Generalforsamling 2023
27. maj 2023: Generalforsamlingen holdes traditionen tro pinselørdag. Det foregår i Hune Forsamlingshus kl. 10. Dagsorden, bilag og praktiske informationer om generalforsamlingen findes under Om foreningen -> Generalforsamling -> Generalforsamling 2023 (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se mappen).

Bestyrelsesmøde

8. maj 2022: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL

2. april 2023: Læs nyhedsbrev nr. 2 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Anbefalinger om nye skraldespande
14. februar 2023: Forsyningens tidsplan for nye skraldespande og bestyrelsens anbefalinger om synlighed, farver og udtryk af skjul til de nye skraldespande kan ses under Om foreningen -> Nyheder.

Ny affaldsordning fra april 2023
Januar: Alle sommerhuse får affaldshåndbogen med oplysninger om den nye ordning.
Fra 20. marts: Nye beholdere og information leveres til sommerhusene.
1. april: De nye beholdere til sortering må tages i brug. Tømning fra 3. april eller derefter.
Skjul til beholdere: Afvent yderligere information, evt. først efter 1. april.
Se mere om nye tømmedage, placering af beholdere og sortering af affald på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Veje og branddaskere

11. september 2022: Se nyt om veje og branddaskere under nyheder.

Se flere nyheder under Om foreningen -> Nyheder