Velkommen til Sommerhusforeningen Rødhus Klit

Rådyr på taget af Villadsvej ved hjørnet til Skrænten på vinterens sidste dag 2021. Foto: Lene C. Lund.

Rødhus er et af de smukkeste områder langs Vestkysten. Her kan vi se mælkevejen på en stjerneklar nat uden at blive generet af gadelys. Her kan vi høre havets bølger rulle ind på stranden bag klitterne, vinden i træerne og humlebiens summen. Her kan vi høre fugle som bogfinken, gulspurven og spoven uden at blive forstyrret af støjen fra store veje. Her plukker vi blåbær på vej til stranden, ser hugormen sole sig i lyngen, og rådyrene kommer helt tæt på.

Her bader vi fra en af Nordeuropas bedste badestrande, som strækker sig milevidt med fint, hvidt sand og høje lune klitter. Fra stranden kan vi følge Jammerbugtens runding og få øje på det hvide fyr ved Rubjerg Knude ved Lønstrup 30 km mod nord, og går vi op på en af de høje klitter kan vi 30 km mod syd spotte fuglefjeldet ved Bulbjerg Knude. Det er dét Rødhus, vi er fælles om.

Da de første sommerhuse blev bygget i begyndelsen af 1960’erne skete det i respekt for naturen. Husene blev bygget langs med en klitrimme, i en klitgryde, i skovbrynet eller i skoven. De blev opført i træ med græstørv på taget og malet i brune farver, så husene putter sig i landskabet og næsten går i ét med naturen. Derfor vedligeholder og ombygger vi sommerhusene, så vi passer på det helt enestående kulturmiljø i Rødhus.

Når vi færdes i området, viser vi hensyn til vildt, ynglende fugle og de smukke omgivelser. Vi holder os på vejene og de trampede stier, og vi sørger for, at vores hunde er i snor. Vi kører max 20 km/t, så farten og støvet fra grusvejene ikke generer hverken dyr eller mennesker.

Følg os på Facebook

Beskæring af bevoksning
17. september 2023: Vejudvalget opfordrer medlemmerne til at beskære bevoksning uden for ejendomsskellene senest ved udgangen af uge 42. Entreprenøren vil herefter udføre slåning af rabatterne. Læs mere om grundejernes ansvar for veje, rabatter og skel i orienteringen fra Vejudvalget under Om foreningen-> Nyheder.

Nye elforsyninger til Rødhus Klit Nord
7. september 2023: NORDKABEL vil i løbet af denne uge (uge 36) grave nye elforsyninger ned til de 2 transformer-stationer på Skorr Karensvej og Jens Thorsensvej. Se mere under Om foreningen -> Nyheder.

Undersøgelser om afvanding ved Hunetorp (søen)
19. august 2023: Jammerbugt Kommune har bedt firmaet WatsonC om at undersøge botanik og hydrologi i området. De vil fra anden halvdel af august og frem til begyndelsen af september kunne ses i området.

Forslag om fælles postanlæg i ny postlov
19. august 2023: Høringssvar om ny postlov fra foreningen, fællesforeningerne og Jammerbugt Kommune til forslaget om fælles postanlæg i sommerhusområder kan ses i mappen med høringssvar under Om foreningen ->  Nyheder. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se mappen med høringssvar).

Generalforsamling 2023
27. maj 2023: Referat fra generalforsamlingen findes under Om foreningen -> Generalforsamling -> Generalforsamling 2023 (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se mappen).

Anbefalinger om nye skraldespande
14. februar 2023: Forsyningens tidsplan for nye skraldespande og bestyrelsens anbefalinger om synlighed, farver og udtryk af skjul til de nye skraldespande kan ses under Om foreningen -> Nyheder.

Se flere nyheder under Om foreningen -> Nyheder