Sommerhusforeningen Rødhus Klit

Sommerhusforeningen Rødhus Klit blev stiftet fra en ølkasse 1. april 1974, hvor driftige sommerhusejere startede foreningen under navnet ”Rødhus Klit Lejerforening”, i daglig tale RKL, med det formål at kunne forhandle grundlejen med staten, samt sikre at områdets unikke udtryk, kunne bevares til gavn og glæde for eftertiden.

Sommerhusforeningen Rødhus Klit er omfattet af lokplan 201, der er restriktiv. Jammerbugt Kommune har ved en screening i 2018, udpeget foreningens område til Kulturmiljø, og der er igangsat et arbejde med opdatering af lokalplanen, så området unikke udtryk, kan bevares for eftertiden.

Foreningens medlemmer er placeret i et nordligt og sydligt område, der begge er fuldt udbygget med i alt 138 sommerhuse, der ligger i dels åbnet landskab, hvor husene tilstræbes at ”forsvinde ind i landskaberne”, dels i områder med fredskov, hvor husene ”putter sig mellem træerne”.

Den nordvestlige del af Hærvejen er ført gennem begge områderne, der ligge lige bag klitterne ud mod Jammerbugten, hvor stranden er bred og farbar med bil, og vandet af høj kvalitet.

I 2012 blev det via en særlov, muligt at købe den grund sommerhuset ligger på, og foreningen rummer i dag, både ejere og lejer af grundene, og staten er medlem af foreningen, repræsenteret ved Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Af foreningens vedtægter fremgår følgende formål:

  • at varetage medlemmernes interesser over for alle myndigheder på alle områder af fælles karakter, i overensstemmelse med lokalplan 201 og de deklarationer, der er tinglyst for områderne.
  • i overensstemmelse med de nævnte deklarationer, er det ligeledes foreningens
  • formål at, sørge for vedligeholdelse af områdets veje, samt afholdelse af udgifter til dette.
  • at sikre områdets naturmæssige og bygningsmæssige særpræg og værdi.
  • at søge samarbejde med foreninger og andre med tilsvarende formål.
  • at fremkomme med forslag til myndighederne af interesse for foreningens medlemmer.

At være sommerhusejer i Rødhus Klit, er forbundet med store naturmæssige glæder, og vi er optaget af at passe på den natur der er her, så den også kan skabe glæde for vores efterkommer, så hjælp os med dette, når din vej falder forbi området på et tidspunkt.

Sommerhusforeningen Rødhus Klit er medlem af Fritidshusejernes Landsforening og har derigennem hus- og grundejeransvarsforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring, netbank-forsikring, retshjælpsforsikring, samt lovpligtig arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring.

Sommerhusforeningen Rødhus Klit benytter Fritidshusejernes Landsforenings standardhjemmeside for fritidshusforeninger. Der kan læses mere om denne løsning på fritidshusforeningen.dk.