På denne side bringes informationer om seneste nyt til foreningens medlemmer
(Kan du ikke finde dokumenterne, så opdater dokumentoversigten ved at klikke på de runde pile. Klik derefter på Name og find datoen for nyheden).

Nyhedsbrev fra FL
26. maj 2024: Læs nyhedsbrev nr. 6 2024 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Generalforsamling 2024
18. maj 2024: Generalforsamlingen holdes traditionen tro pinselørdag. Dagsorden og bilag findes under Om foreningen -> Generalforsamling -> b. Generalforsamling 2024.

Nyhedsbrev fra FL
1. maj 2024: Læs nyhedsbrev nr. 4 2024 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Nyhedsbrev fra FL
17. april 2024: Læs nyhedsbrev nr. 3 2024 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Nyhedsbrev fra FL
6. marts 2024: Læs nyhedsbrev nr. 2 2024 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Referater fra bestyrelsesmøder
20. februar 2024: Er du medlem af foreningen kan du med dit login se alle referater fra bestyrelsesmøderne i foreningen. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Skovpleje i Rødhus Klit
5. januar 2024: Få inspiration til skovpleje, så vores skovområder ikke bliver for tæt. Se vejledning under Om foreningen -> Naturpleje.

Referater fra bestyrelsesmøder
29. november 2023: Er du medlem af foreningen kan du med dit login se alle referater fra bestyrelsesmøderne i foreningen. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL
18. december 2023: Læs nyhedsbrev nr. 6 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Nyhedsbrev fra FL
29. oktober 2023: Læs nyhedsbrev nr. 5 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Nyt om afvanding ved Hunetorp (søen)
15. oktober 2023: Som vi tidligere fortalt har Jammerbugt Kommune i de seneste måneder haft firmaet WatsonC til at undersøge botanik og hydrologi i området omkring “søen” ved Hunetorp. Kommunen oplyser, at WatsonC fortsat arbejder på højtryk og har gjort opmærksom på yderligere en problematik, som er nødvendig at undersøge. Der vil derfor om kort tid blive opsat en flowstation, som hen over vinteren skal belyse mængden af drænvand, der tilføres “søen” fra drænopland 31. Det betyder, at undersøgelsen ikke er færdig før til marts næste år. De nye undersøgelser er nødvendige af hensyn til kvaliteten af den samlede undersøgelse.

Beskæring af bevoksning
17. september 2023: Vejudvalget opfordrer medlemmerne til at beskære bevoksning uden for ejendomsskellene senest ved udgangen af uge 42. Entreprenøren vil herefter udføre slåning af rabatterne. Læs mere om grundejernes ansvar for veje, rabatter og skel i orienteringen fra Vejudvalget under Om foreningen-> Nyheder. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se orienteringen om sommerhusejernes ansvar vedr. veje og rabatter).

Referater fra bestyrelsesmøder
15. september 2023: Er du medlem af foreningen kan du med dit login se alle referater fra bestyrelsesmøderne i foreningen. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nye elforsyninger til Rødhus Klit Nord
7. september 2023: NORDKABEL vil i løbet af denne uge (uge 36) grave nye elforsyninger ned til de 2 transformer-stationer på Skorr Karensvej og Jens Thorsensvej.  Herefter vil hver enkelt berørt husejer blive orienteret med en seddel i postkassen, hvornår der bliver afbrudt kortvarigt for strømmen, mens de 2 nye transformerstationer bliver etableret. Alt dette sker for at fremtidssikre området, så det kan bære en forøgelse af ladestandere til el-køretøjer. Eventuel henvendelse om sagen kan rettes til formand Brian Grønning Nielsen, tlf 28154811, e-mail: brian@nordkabel.dk, www.nordkabel.dk

Nyhedsbrev fra FL
29. august 2023: Læs nyhedsbrev nr. 4 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Undersøgelser om afvanding ved Hunetorp (søen)
19. august 2023: Jammerbugt Kommune har bedt firmaet WatsonC om at undersøge botanik og hydrologi i området. De vil fra anden halvdel af august og frem til begyndelsen af september kunne ses i området.

Forslag om fælles postanlæg i ny postlov
19. august 2023: Høringssvar om ny postlov fra foreningen, fællesforeningerne og Jammerbugt Kommune til forslaget om fælles postanlæg i sommerhusområder kan ses i mappen under Om foreningen -> Nyheder (ovenfor). (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se mappen med høringssvar).

Afbrændingsforbud Skt. Hans
23. juni 2023: Det traditionsrige Skt. Hans bål tændes IKKE på stranden kl. 21, da der på grund af tørken er indført afbrændingsforbud i Jammerbugt Kommune.

Nyhedsbrev fra FL

20. juni 2023: Læs nyhedsbrev nr. 3 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Generalforsamling 2023
27. maj 2023: Generalforsamlingen holdes traditionen tro pinselørdag. Det foregår i Hune Forsamlingshus kl. 10. Dagsorden, bilag og praktiske informationer om generalforsamlingen findes under Om foreningen -> Generalforsamling -> Generalforsamling 2023 (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se mappen). Referat fra generalforsamlingen ligger nu også på hjemmesiden.

Møde med Jammerbugt Kommune

17. maj 2023: Referat fra møde mellem grundejerforeninger og kommunen, ny sti mellem Blokhus og Løkken samt om dispensationer. Se Om foreningen -> Kun for medlemmer -> SSJK -> 2023. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Bestyrelsesmøde

8. maj 2022: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL

2. april 2023: Læs nyhedsbrev nr. 2 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Nyhedsbrev fra FL

16. februar 2023: Læs nyhedsbrev nr. 1 2023 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Anbefalinger om nye skraldespande
14. februar 2023: Bestyrelsen har drøftet nye skraldespande og skjul til skraldespande med Naturstyrelsen, som anbefaler at vi holder os til lokalplanens retningslinjer for farver og facadestruktur samt deklarationerne. Desuden skal vi sikre, at skraldespandene ikke vælter i vinden og affald kommer til at blæse rundt i området.

For at bevare vores enestående kulturmiljø i det smukke naturområde anbefaler bestyrelsen derfor at:

  • Synlighed: De nye skraldespande placeres, så de er så lidt synlige i landskabet, som muligt.
  • Farver: Skjul til skraldespandene holdes i samme farveløse/brune farver, som ens eget sommerhus er malet i.
  • Udtryk: Skul bygges, så det får samme udtryk som sommerhuset (i det åbne klitlandskab siger lokalplanen granrafter, et på to).
    Hvis man ikke bygger et skjul selv, tilbyder de lokale byggemarkeder forskellige standardløsninger, som man efterfølgende kan beklædes udvendig med granrafter og male i samme farve som sommerhuset.

Tidsplan:

  • Januar: Alle sommerhuse får affaldshåndbogen med oplysninger om den nye ordning.
  • Fra 20. marts: Nye beholdere og information leveres til sommerhusene.
  • 1. april: De nye beholdere til sortering må tages i brug. Tømning fra 3. april eller derefter.

Se mere om nye tømmedage, placering af beholdere og sortering af affald på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Ny affaldsordning fra april 2023
Januar: Alle sommerhuse får affaldshåndbogen med oplysninger om den nye ordning.
Fra 20. marts: Nye beholdere og information leveres til sommerhusene.
1. april: De nye beholdere til sortering må tages i brug. Tømning fra 3. april eller derefter.
Skjul til beholdere: Afvent yderligere information, evt. først efter 1. april.
Se mere om nye tømmedage, placering af beholdere og sortering af affald på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Nyhedsbrev fra FL

20. december 2022: Læs nyhedsbrev nr. 6 2022 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Bestyrelsesmøde

6. november 2022: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Vedligeholdelse af veje

6. november 2022: Lige inden efterårsferien blev grusvejene i området ’høvlet’ som led i den normale vejvedligeholdelse i foråret og efteråret. Der spares i øjeblikket op på vejbidragskontoen til en asfaltering af asfaltvejene om nogle år. N1 har gravet nye kabler ned og kørt med tunge maskiner på grusvejene, og bestyrelsen vurderer derfor, om der nogle steder er behov for at gå vejene igennem igen. Er der ikke reetableret ordentligt efter opgravningen til elkabler, skal den enkelte sommerhusejer tage fat i N1.

Nyhedsbrev fra FL

2. november 2022: Læs nyhedsbrev nr. 5 2022 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Veje og branddaskere

11. september 2022: Nyt fra bestyrelsen: Vejene er ordnet efter aftale, og der er fyldt grus i de store huller ved hjørnet Jens Thorsensvej og Skorr Karensvej. Branddaskerne i skurene er efterset og udskiftet efter behov. 45 grundejere har desuden selv bestilt branddaskere til eget sommerhus. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er behov for at reparere tagene på de fleste af branddasker-skurene, og der hentes et tilbud på opgaven. Der er ligeledes sørget for at beplantningen omkring skurene er klippet til. Tak for det.

Bestyrelsesmøde

11. september 2022: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL

1. september 2022: Læs nyhedsbrev nr. 4 2022 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Fælles køb af branddaskere
17. juli 2022: På sommerhusforeningens og vejlaugets generalforsamling var der stemning for at koordinere fælles indkøb af branddaskere til de medlemmer, der ønsker at købe en branddasker til ophængning på eget sommerhus.

Prisen er 450 kr./stk. (normalpris 696 kr.)
Bestilles ved at sende en mail til naestformand@roedhusklit.dk

Bestillingen er endelig, når de 450 kr. er betalt til mobilpay 28 11 21 25.
Sidste frist for bestilling og betaling er 17. juli 2022.

Det er en dansk produceret branddasker i bedste kvalitet.
Det gode tilbud er hentet hos Trægården i Kås.

Sommerhusforeningen forventer at udskifte 16 gamle branddaskere, som er placeret rundt om i sommerhusområdet.

I marts 2022 brændte et sommerhus ned til grunden på Tunen mellem Blokhus og Rødhus. Der var direkte ild i ca. én hektar, og brandvæsnet skønnede at fem-seks hektar af området var i farezonen. På grund af vinden var der meget fygeild i det lyngklædte område, hvor der var forholdsvist tørt. Flere huse blev evakueret. Lokale beboere var en uvurderlig hjælp for brandvæsnet for at få ilden under kontrol med flittig brug af branddaskere og hjælp til at trække slanger. Situationen kom derfor forholdsvis hurtigt under kontrol, selv om efterslukningen tog en del, mens brandvæsnet samtidigt holdt øje med, at der ikke var gnister, som igen kunne sætte ild i lyngen.

Se de dramatiske billeder fra branden på Nordjyske.dk

Foreningen opfordrer medlemmerne til at have en branddasker ved eget sommerhus.

Nyhedsbrev fra FL

27. juni 2022: Læs nyhedsbrev nr. 3 2022 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Skt. Hans bålet tændes kl. 21

23. juni 2021: Det traditionsrige Skt. Hans bål tændes på stranden kl. 21.

Rødhus Café og Isbar åbner

18. juni 2022: Strandkiosken er omdannet til ny café og isbar. Se mere på foreningens facebookside.

Generalforsamling 2022

4. juni 2022: Generalforsamlingen holdes traditionen tro pinselørdag. Dagsorden, bilag og referat fra generalforsamlingen findes under Om foreningen -> Generalforsamling -> Generalforsamling 2022 (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se mappen): Bilag er tilgængelig omkring 12. maj.

Nedgravning af nye elkabler
3. maj 2022: Se kort, hvor nye elkabler i øjeblikket skal graves ned i vores område under nyheder.

Nyhedsbrev fra FL

2. maj 2022: Læs nyhedsbrev nr. 2 2022 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Bestyrelsesmøde

1. maj 2022: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL

17. februar 2022: Læs nyhedsbrev nr. 1 2022 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Bestyrelsesmøde

5. februar 2022: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL

23. december 2021: Læs nyhedsbrev nr. 6 2021 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Bestyrelsesmøde

13. november 2021: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Asfaltering af Severinsvej

14. november 2021: Her op til vinteren er de største huller på den asfalterede Serverinsvej blevet fyldt ud og lappet. I foreningens nordlige del mangler grusvejene at blive skrabet, så huller bliver fyldt ud inden vinteren. Grusvejene blev desuden skrabet i foråret forud for generalforsamlingen, og Skorr-Karensvej har fået en grusbelægning, som støver mindre. Rabatterne er blevet klippet i begyndelsen af oktober. Foreningen sparer op til en nyasfaltering af asfaltvejene inden for et par år.

Nedgravning af nye elkabler efter nytår

14. november 2021: Naturstyrelsen har orienteret foreningen om, at elforsyningen i foreningens sydlige område bliver opgraderet. Der har hen over sommeren være flere strømafbrydelser. Derfor skal der graves nye høj- og lavspændingskabler ned og opstilles en transformer i området. Arbejdet ventes igangsat efter nytår. Når der foreligger en tidsplan, vil eventuelle adgangsbegrænsninger til området fremgå. Foreningen informerer, når vi får tidsplanen.

Status på afvanding/oversvømmelser

14. november 2021:

Område nord: Foreningen har deltaget i et møde med Jammerbugt Kommune, Grundejerforeningen Hunetorp Klit, Ferbæk Ejerlav, Naturstyrelsen og Jammerbugt Forsyning. Dræn og grøfter i foreningens nordlige område afleder vand til naturområdet mod vest og giver problemer med afvanding i Hunetorp Klit/Ferbæk-området. De to grundejerforeninger og Jammerbugt Forsyning ser nu på en procesplan for en mulig løsning på deres afvandingsproblemer. Finder de en løsning, vil det samtidig løse vores problemer med afvanding og oversvømmelse af naturområdet vest for foreningens område.

Område syd: Problemer og mulige løsninger på oversvømmelser er beskrevet i rapporten fra MOE, som blev præsenteret på generalforsamlingen. Bestyrelsen drøfter de mere generelle problemer og løsninger i rapporten. Vurderingen fra Jammerbugt Kommune er, at det er usandsynligt, at der vil blive givet tilladelse til dræning af området. Og selv om det mod forventning skulle være muligt, vil det blive overordentligt dyrt. På generalforsamlingen blev der nedsat en arbejdsgruppe (Rødhus Klit vandudvalg), som deler erfaringer og ser på individuelle løsningsmuligheder for særligt berørte grundejere, der har problemer med oversvømmelser, grundvand og sivebrønde. Bestyrelsen er i tæt kontakt med udvalget.

Nyhedsbrev fra FL

6. november 2021: Læs nyhedsbrev nr. 5 2021 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Nyhedsbrev fra FL

19. september 2021: Læs nyhedsbrev nr. 4 2021 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Bestyrelsesmøde

14. august 2021: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Ekstraordinær generalforsamling

14. august 2021 (opdateret): Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget. Dagsorden, referat og nye vedtægter fra ekstraordinær generalforsamling under Om foreningen -> Generalforsamling. Vælg derefter “b Generalforsamling 2021” i oversigten (opdater oversigten med de rund pile, hvis du ikke ser mappen).

Nyhedsbrev fra FL

23. juni 2021: Læs nyhedsbrev nr. 3 2021 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Skt. Hans bålet tændes kl. 21

23. juni 2021: Det traditionsrige Skt. Hans bål tændes på stranden kl. 21.

Generalforsamling

22. maj 2021: Referat fra generalforsamlingen og præsentationen af vandrapporten findes nu under Om foreningen -> Generalforsamling. Vælg derefter “b Generalforsamling 2021” i oversigten (opdater oversigten med de rund pile, hvis du ikke ser mappen).

Nyhedsbrev fra FL

8. maj 2021: Læs nyhedsbrev nr. 2 2021 fra Fritidshusejernes Landsforening. Blandt andet om planer om store sommerhuse i Rødhus. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Bestyrelsesmøde

26. april 2021: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Staten vil sælge sommerhusgrunde til lejerne
28. april 2021: Naturstyrelsen sender et købstilbud til de sommerhusejere, der lejer deres grund i Rødhus. De har frem til 20. oktober, hvis de vil købe grunden til den tilbudte pris.

Generalforsamling pinselørdag
22. maj 2021: Generalforsamlingen holdes i år på Hotel Søparken i Aabybro (Jetsmarkhallen ombygges). Dagsorden og bilag findes i menuen under Om foreningen -> Generalforsamling. Vælg derefter “b Generalforsamling 2021” i oversigten (opdater oversigten med de rund pile, hvis du ikke ser mappen).

Bestyrelsesmøde

5. april 2021: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Staten ser på usolgte grunde i Rødhus
19. marts 2021: I næste uge besigtiger Vurderingsstyrelsen de usolgte grunde, som staten ejer, i foreningens område. Se styrelsens varslingsbrev om besigtigelse. (Opdater oversigten ovenfor ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se varslingsbrevet).

Nyhedsbrev fra FL

28. februar 2021: Læs nyhedsbrev nr. 1 2021 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Læg ikke grenaffald ved Strandfogedensvej

13. februar 2021: Naturstyrelsen gør opmærksom på, at området syd for Strandfogedensvej ud for Gl. Jacobs Vej er beskyttet natur, og stedet må ikke bruges til at henlægge grenaffald og andet.

Inspiration til vinterferien i Rødhus

12. februar 2021: Find inspiration til vinterferien i Rødhus på VisitJammerbugten.dk.

Mæglervurdering af usolgte grunde

2. februar 2021: Naturstyrelsen har nu fået gennemført en mæglervurdering af de 11 usolgte grunde i Sommerhusforeningen Rødhus Klits område. Inden de nye vurderinger kan præsenteres for lejerne, skal de behandles i Vurderingsstyrelsen. Denne proces er påvirket af de restriktioner, som staten har pålagt sine styrelser på grund af coronapandemien. Vurderingsstyrelsen genoptager sit arbejde, når det igen bliver muligt i forhold til coronarestriktionerne. Resultatet af Vurderingsstyrelsens arbejde vil tilgå lejerne af de usolgte grunde, hvorefter lejerne får mulighed for at købe grundene til den pris, styrelsen fastsætter.

Bestyrelsesmøde

9. januar 2021: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Vejskader udbedres

9. januar 2021: Vinterens vejskader bliver udbedret i løbet af foråret. Mere info på generalforsamlingen.

Grøfter er oprenset

9. januar 2021: Grøfter er oprenset og grene fjernet. I alt 3,2 tons. Status på indsats mod oversvømmelser på generalforsamlingen.

Grundvandsundersøgelse igangsat

9. januar 2021: Bestyrelsen har igangsat en teknisk undersøgelse af grundvandsproblemer. Se også kystsikringsundersøgelsen. Status på indsats mod oversvømmelser på generalforsamlingen.

Problemer med oversvømmelser

9. januar 2021: Fra medlemsbladet “mit HUS” om Stigende grundvand, Når vandet kommer og National plan for havvand.

Nyhedsbrev fra FL

13. november 2020: Læs nyhedsbrev nr. 5 2020 fra Fritidshusejernes Landsforening. (Opdater oversigten ved at klikke på de runde pile, hvis du ikke kan se nyhedsbrevet).

Status på oversvømmelser

3. november 2020: Foreningen har besigtiget grøfter m.v. og igangsat vedligeholdelse. Se status her.

Bestyrelsesmøde

31. oktober 2020: Bestyrelsesmøde. Se referat under Om foreningen -> Kun for medlemmer. Glemt dit login? Send en mail til admin@roedhusklit.dk.

Nyhedsbrev fra FL

4. september 2020: Læs nyhedsbrev nr. 4 2020 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Nyhedsbrev fra FL

17. juli 2020: Læs nyhedsbrev nr. 3 2020 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Skt. Hans bålet er aflyst

23. juni 2020: Forsamlingsforbuddet med max 50 deltagere betyder desværre, at det traditionsrige Skt. Hans bål på stranden er aflyst i år.

Generalforsamlingen udsat

6. juni 2020: På grund af coronakrisen holdes der ikke generalforsamling før pinselørdag 2021. Se brev til medlemmerne under Om foreningen -> Nyheder.

30. maj 2020: På grund af coronakrisen og forsamlingsforbuddet er generalforsamlingen pinselørdag udsat på ubestemt tid. Se beretning, regnskaber og bilag under menupunktet Om foreningen -> Generalforsamling og dokumenter -> b. – Generalforsamling 2020.

Smuk grund sælges

15. maj 2020: Naturstyrelsen sælger ubebygget sommerhusgrund Fyrregangen 6. Et meget sjældent tilbud i Rødhus. Frist for købstilbud er 6. juli kl 13. Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside.

Nyhedsbrev fra FL

14. maj 2020: Læs nyhedsbrev nr. 2 2020 fra Fritidshusejernes Landsforening.

Oversvømmelser

25. februar 2020: Foreningen er i dialog med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune om oversvømmelserne. Der informeres nærmere på generalforsamlingen.

Lejere kan købe grund
1. juli 2019: Naturstyrelsen har forlænget fristen for køb af sommerhusgrunden med 5 år pr. 1. juli 2019. Der er igangsat en ny proces for samtlige berørte sommerhusejere langs vestkysten. Processen har til formål at skabe ensartede vurderinger af de sommerhusgrunde der kun kan sælges til sommerhusejeren. Sommerhusforeningen Rødhus Klit, deltager i denne proces.