For sommerhuskøbere og ejendomsmæglere

Foreningens formål
Sommerhusforeningen Rødhus Klit varetager medlemmernes interesser i overenstemmelse med lokalplanen og de deklarationer, som er tinglyst for området.
Foreningen vedligeholder områdets veje og sikrer områdets naturmæssige og bygningsmæssige særpræg og værdi.
Alle informationer om Sommerhusforeningen Rødhus Klit findes under Om foreningen.

Medlemmer
Medlemmer af Sommerhusforeningen Rødhus Klit bor i det område, som er omfattet af lokalplan 201 for et sommerhusområde i Rødhus Klitplantage.
Området omfatter følgende veje:

Bettevej
Bremersvej
Fladen
Flaskehalsen
Fyrregangen
Gl. Jacobsvej
Glentevej
Harre-Hop
Hjelmevej
Jens Thorsensvej
Knagen
Lommelærken
Mariesvej
Musvaagevej
Rævegangen
Severinsvej (en del af)
Skrænten
Snippen
Spovevej
Topvej
Villadsvej


Ejere
Alle sommerhusejere, der ejer grunden, har pligt til at være medlem af foreningen.

Lejere
Alle sommerhusejere, der lejer grunden af Naturstyrelsen, har frivilligt medlemskab.
Samtlige lejere har valgt – i en ubrudt linje, der kan føres tilbage til før 2006 – at være frivilligt medlem af foreningen.

Kontingent og vejbidrag
Der betales kontingent og vejbidrag til foreningen.
For lejere er vejbidraget indeholdt i grundlejen, der opkræves af Naturstyrelsen, og Naturstyrelsen betaler lejrens vejbidrag til foreningen.
Kontingent og vejbidrag opkræves via Jammerbugt Forsyning sammen med øvrige afgifter opkrævet af forsyningen. Jammerbugt Forsyning foretager rykkerprocedure ved udebleven betaling. Det påhviler foreningen at inddrive skyldige beløb via inkasso, ved fortsat manglende betaling, efter almindelig rykkerprocedure.

Medlem af Fritidshusejernes Landsforening
Sommerhusforeningen Rødhus Klit er medlem af Fritidshusejernes Landsforening og har derigennem alle nødvendige forsikringer.