'Rødhus Klit' samarbejder med ...
Foreningen har adskillige samarbejdsparter.

Naturstyrelsens lokalkontor i Skagen, se her http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Vendsyssel/

Vi deltager i et samarbejde mellem foreninger, der organiserer lejere af statens grunde forskellige steder i Vendsyssel og på Vestkysten. Samarbejdet kaldes SLVK, Samarbejdende Lejerforeninger i Vestkystens Klitplantager.

Tre af disse foreninger er beliggende i Jammerbugt Kommune, nemlig Blokhus, Tranum-Ejstrup og Rødhus Klit. Disse tre foreninger mødes principielt efter behov.

Vi deltager i netværket af sommerhusforeninger i Jammerbugt Kommune. Netværket mødes årligt. I kommunen er der ca. 6.000 sommerhuse og ca. 50 foreninger. Blandt dem vores "naboforening" i Ferbækområdet, http://www.ferbaek.dk/

Der er ligeledes etableret et netværk af foreninger i Rødhus. Samarbejdet var foranlediget af fælles interesser i vandforsyningen, men det drejer sig nu også om internetdækning.

Endelig er vi medlem af Fritidshusejernes Landsforening, hvorigennem der bl.a. er tegnet en bestyrelsesforsikring.


 
  Log på