Vedtægter, lokalplan, deklarationer
Her kan man orientere sig i det regelsæt, der gælder for foreningen og området:
Foreningens vedtægter


Folketinget vedtog i 2010 loven, der regulerer udstykning og salg af grunde i bl.a. Rødhus. Læs den og se de relevante kort her.


Gældende lokalplan, som er vedtaget af den daværende Pandrup kommune, kan læses via dette link:
Lokalplan nr. 201 for et sommerhusområde i Rødhus Klitplantage

Se i øvrigt nedenfor

Der er endvidere tinglyst to deklarationer, en om udstykningen m.v. og en om vejvedligeholdelsen. De ses her:
Bilag_4_-_Deklaration_om_udstykning_og_adgang_mv.pdf
Vejdeklaration Rødhus_tinglyst.pdf


Her kan man læse en artikel om 'Fremtidens feriebolig'. Det er en artikel fra en publikation udarbejdet af Jammerbugt og Hjørring Kommune i fællesskab.
Respekt for område og natur.pdf
Hele publikationen kan læses her: http://issuu.com/jammerbugt/docs/fremtidens_feriebolig_mag

Der er udarbejdet følgende resumeer af lokalplanen:
For området (kaldet delområde 3) Jens Thorsensvej, Fyrregangen og Mariesvej læs her
For området (kaldet delområde 4) Flaskehalsen, Bettevej og Topvej læs her
For området (kaldet delområde 5) Lommelærken læs her
For området (kaldet delområde 6) Severinsvej, Bremersvej, Villadsvej, Hare-Hop, Skrænten, Rævegangen, Spovevej, Musvågevej, Knagen, Glentevej, Snippen, Gl. Jacobsvej, Fladen og Hjelmevej læs her

 
  Log på