Mode
select
 
 
 
 
Skovplejevejledning
Generalforsamlingen nedsatte i 2016 et skovplejeudvalg, som skulle samle og formidle viden om vedligeholdelse af primært plantagen i det nordlige område, men generelt naturen i vores område. Hvordan og hvornår skal træer beskæres? Hvilke træsorter kan/må man plante? Hvordan kan/må/bør man i øvrigt vedligeholde sin grund?

Skovplejeudvalget har udarbejdet vejledningen Pleje af fredskovsarealer i sommerhusforeningen Rødhus Klit, udgivet august 2017.

Vejledningen er tænkt som inspiration for ejere og lejere af grunde omfattet af fredskovsbestemmelser i sommerhusforeningen Rødhus Klit.

Det er i områdets nordlige del: Fyrregangen og Jens Thorsensvej og grunden for enden af Mariesvej, i områdets sydlige del er det grundene mellem Skrænten og Bremersvej samt dele af Villadsvej.

Vejledningen går i detaljer med, hvordan grundene kan "bevares med skovbevoksning", hvor målet er, at skoven fortsat udvikler sig mod naturnær skov. Desuden gives nogle gode råd om, hvordan mangfoldigheden af smådyr, fugle og vilde urter og buske kan øges.

 
  Log på