Områdets historie
Tidligere formand for foreningen Inga Pedersen har skrevet en lille bog om områdets historie. Den bliver lagt ud på hjemmesiden, når den er scannet og revideret.


At vores område eksisterer i den form, som det gør skyldes Sandmoseudvalget - et ministerielt udvalg, der arbejdede i 1950'rne og skrev en diger rapport om planer for hele Sandmose-områdets fremtidige brug. Det er en større sag, som ikke kan uploades til hjemmesiden, men den ligger i medlemmernes Dropbox-mappe og kan hentes via dette link: Sandmoseudvalgets rapport. Det er et tungt dokument på 25 MB.
Som smagsprøve og appetitvækker er her en oversigt over bebyggelsesplaner og tegninger, som lå og ligger til grund for nugældende lokalplaner. Klik her


I forbindelse med udstykningen først i 1960'rne udsendte Klitdirektoratet et opslag til oplysning om forholdsregler i tilfælde af brand i området. Det ses her:
Brandirektiv fra Klitdirektoratet.pdf

Foreningens historie
Foreningen har gennem årene samarbejdet med andre lejerforeningen langs Vestkysten.
I 2006 afholdtes et møde mellem Skov- og Naturstyrelsen og repræsentanter for lejerforeningerne, bl.a. Rødhus Klits daværende formand, Jens Folkersen. Mødet handlede om, hvorledes grundlejen skulle fastlægges og / eller reguleres. Den var over en årrække steget voldsomt. Referat fra dette mødet findes her:
Beslutningsreferat fra møde med Skov- og Naturstyrelse 8 marts 2006.pdf

 
  Log på