Naturplejedagen
Lørdag 12. okt. 2013 havde foreningen en aftale med Naturstyrelsens lokale repræsentant, Flemming Henriksen, Blokhus, som fortalte om klithedens karakteristika, om de forhold, der truer den, og hvad der kan gøres for bevare typen.

Flemming havde medbragt kraftig buskrydder og motorsav, og hurtigt blev der ryddet buske, birk, gran og røn.
Vi var vel 12-15 hårdt arbejdende medlemmer, som i den skønne efterårssol havde travlt med at slæbe ud til vejen.

Som oplevelse var det rigtig godt, og der var enighed om, at det skal gentages med en lidt bedre info til medlemmerne. [Den tager sekretæren og admin til sig :-) ]
Også Flemming gav udtryk for at det havde være godt, og han så gerne et kommende projekt.

NST mangler resurser og vil gerne etablere hvad der kaldes "grønne partnerskaber". Tankerne går i relation til "Rødhus Klit" på, at NST stiller med et par skovfolk, og foreningen stiller med frivillig arbejdskraft til et dagsværk, hvor der for alvor kan skabes forandring.


 
  Log på