Samarbejde med Naturstyrelsen
Sammen med lejer-/grundejerforeninger i Blokhus og Tranum-Ajstrup deltager vi i halvårlige samarbejdsmøder med Naturstyrelsens lokale ledelse (i Skagen). Her er referat fra mødet i april 2015.

Sammenslutningen af Sommerhusforeninger i Jammerbugt Kommune
Denne sammenslutning kaldes i daglig tale SSJK.
Den består af ca. 80 sommerhusforeninger i kommunen. Hvem det er, kan ses på listen her fra 2012.
Sommerhusgrundejerforeninger i kommunen.pdf
Sammenslutningen har en hjemmeside på denne adresse http://www.ssjk.dk/

Vedr. generalforsamlingen 2016 foreligger nu bestyrelsens beretning og referat af generalforsamlingen.
Klik og læs.


Og her er referat fra mødet i maj 2012:

kommune+sommerhusforeninger+referat+mødet+16052012.pdf


Afgørelse vedr. lokalplanforslag for området ved feriebyen
Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune har vedtaget, at lokalplanforslaget vedrørende området ved feriebyen skal bortfalde. Det kan man læse i dette brev fra borgmesteren.
Her er link til kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor den fulde ordlyd kan læses.

Nyttige informationer fra Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune har samlet en lang række nyttige informationer til sommerhusejere og lagt dem - altså informationerne - på en hjemmeside, som kan ses ved klik her.

Andet samarbejde, brandsikkerhed etc.

Om samarbejde med Jammerbugt Kommune, se i menuen ovenfor.

Jammerbugt kommune har i 2009 udarbejdet første kommuneplan, kaldet helhedsplan. Den ligger her til download.
Gældende Helhedsplan 2009 - Ankers_kommentar.pdf med formandens kommentarer

Læs endvidere om kommunens politik vedr. lokalplaner i sommerhusområder. Denne pjece er fra 2011

Om brandsikkerhed
Her kan man finde Jammerbugt Kommunes pjece om brandsikkerhed i sommerhusområder 
  Log på