Rødhus Klit

... er et særpræget og smukt område i Jammerbugt Kommune. Det ligger ud mod havet og rækker ind i landet med udbredte klitarealer og fredfyldte plantager.

Det er en sårbar natur, men anvendt med fornuft giver den en unik naturoplevelse.

Sommerhusforeningen 'Rødhus Klit's medlemmer og dens bestyrelse gør derfor meget for at bevare naturen og områdets karakter og beder alle - både sommerhusejere og gæster - om at gøre det samme.

1. Færdsel uden for veje og etablerede trampestier er ikke tilladt af hensyn til dyre- og plantelivet. Til gengæld må beboerne ikke nedlægge etablerede trampestier.

2. Klitter skal beskyttes. Vi har set mountainbikes i klitterne. Det er forkasteligt.

3. 20 km/t hastighedsbegrænsning overalt i området. Højere hastighed ødelægger vejbelægningen.

4. Hunde skal føres i snor.

Løsgående hunde accepteres ikke i området. De skræmmer vildtet. Enhver har ret til at indfange løsgående hunde og aflevere dem hos politiet til "videre foranstaltning" for ejerens regning. Ejeren ifalder desuden en bøde på 2.000 kr. Så hold den i snor, please.

Læs brochuren, der downloades her

 

Natur og sommerhusområde
I 2004 udarbejde Naturstyrelsen denne vejledning om beskyttelse af den vilde natur
Beskyt den vilde flora langs kysterne.pdf

 
  Log på