Hjemmesiden
Denne hjemmeside tilhører Sommerhusforeningen "Rødhus Klit" og er registreret med den siddende formands navn.

Admin har truffet en principiel beslutning om, at hjemmesiden altid er under konstruktion. Derfor modtages materiale og gode ideer altid.
 
Hvis man savner materialer eller gerne vil tilbyde materialer til hjemmesiden, mailer man til admin@roedhusklit.dk

En del af materialet lægges her på siden i pdf-format. For at kunne læse den slags skal man have en pdf-læser. Den fås gratis her, klik på 'Installer nu'.

Medlemmer opfordres til ind imellem at undersøge, om der er  nyt på hjemmesiden. Nyhedsbreve kommer ikke altid frem til alle medlemmer. En medvirkende årsag kan være, at modtagerens mailsoftware opfatter mails sendt herfra som spam og sorterer dem fra. Man opfordres derfor også til at tjekke sin spam-mappe.

Hvis man - og det gælder kun medlemmer af foreningen - i øvrigt vil delagtiggøre andre i ens holdninger, iagttagelser eller overvejelser, kan man gå til debatforum og skrive af hjertens lyst - dog i en urban tone.

Venlig hilsen
admin


 
  Log på